Zarząd

Prezes

Zdzisława Błachowiak

Wiceprezes

Lucyna Kaźmierczak

Sekretarz

Agnieszka Stachowiak-Kuczma

Skarbnik

Ewa Chełminiak

Członek zarządu

Bogumiła Kamińska

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Przemysław Zalewski

Zastępca przewodniczącego

Maria Lewandowska

Członek komisji

Elżbieta Hes

 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca

Joanna Wojciechowska

Zastępca przewodniczącej

Małgorzata Kaźmierczak

Członek sądu

Wioletta Niewiadowska