Historia

Powstanie Stowarzyszenia w 1990 r. (zarejestrowane w 1991) było podyktowane potrzebą pomocy dzieciom specjalnej troski w naszym mieście. Pomysłodawcą i pierwszym prezesem była p. Teresa Kozłowska, która przy pomocy wielu ludzi dobrej woli rozpoczęła statutową działalność.

Do celów Stowarzyszenia należy między innymi:

  1. Organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do profilaktyki i rehabilitacji dzieci specjalnej troski.
  2. Organizowanie czynnego wypoczynku.
  3. Budzenie i pogłębianie wrażliwości różnych środowisk społecznych na rzecz rozumienia potrzeb dzieci niepełnosprawnych i działanie na ich rzecz.
  4. Współdziałanie z różnymi instytucjami w czasie organizacji różnych form działalności.
  5. Prowadzenie świetlicy integracyjnej.
  6. Organizowanie wycieczek, kolonii i półkolonii.
  7. Udzielanie pomocy rodzicom lub opiekunom dzieci.
  8. Prowadzenie ogniska przedszkolnego.
  9. Popularyzowanie w środkach masowego przekazu spraw związanych z opieką nad dziećmi specjalnej troski.

W naszej całorocznej działalności otaczamy nie tylko dzieci niepełnosprawne, ale także dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych problemami współczesnej cywilizacji.

Do naszej świetlicy uczęszcza 60 dzieci. Odbywają się w niej zajęcia od 14 do 18. Dzieci rozwijają swe zdolności i umiejętności w różnego typu zajęciach: sportowych, muzycznych, plastyczno-technicznych, rekreacyjnych, komputerowych.
Odpoczywają też od problemów życia codziennego. Odrabiają lekcje, przygotowują się do zajęć szkolnych. Uczestniczą w różnych konkursach i turniejach w ramach współpracy z innymi organizacjami i Domem Kultury. Grają w tenisa stołowego, warcaby, uczestniczą w zajęciach na basenie. Korzystają z podwieczorków, w których przygotowaniu często uczestniczą.

Razem obchodzimy święta i uroczystości zaplanowane na początku roku. Między innymi Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Wielkanoc, Dzień Chłopca, Andrzejki. Ukoronowaniem całorocznej pacy jest spotkanie wigilijne, na które zapraszamy naszych darczyńców, przyjaciół, rodziców, władze miasta.

Przed południami prowadzimy ognisko przedszkolne dla 24 dzieci, którymi opiekują się ze szczególną troską i serdecznością dwie panie.

Obecnie prezesem pani Zdzisława Błachowiak. Nasza praca w Stowarzyszeniu jest pracą wolontariacką, bezinteresowną. Zapłatą za nią jest duża liczba uczestniczących w zajęciach dzieci, ich uśmiech i zaufanie do nas.