Realizujemy projekt

wtorek, 10.5.2016

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, www.ps.org.pl

Realizacja projektu dofinansowana przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”
Zakup sprzętu komputerowego w kwocie 3500zł.
Pomoce naukowe 5 sztuk w kwocie 503,96 zł.
Wycieczka edukacyjna 2-dniowa do Warszawy w kwocie 7996,04 zł.
Wkład własny w kwocie 735,61 zł.