Andrzejki 24.11.2016r.

sobota, 10.12.2016

Tradycyjnie jak co roku spotkaliśmy się na wieczorze andrzejkowym. Były wróżby, tańce, konkursy. Ale główną atrakcją było lanie wosku. Mogliśmy popuścić wodzę fantazji, bo kształty woskowe były bardzo różne.